menu

de meermakers van moar!

menu

Disclaimer

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer. 

Privacy verklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een bezichtiging te plannen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moar! community concepts.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en beschikbaarheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Moar! community concepts garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Moar! community concepts wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Moar! community concepts is daarnaast in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Informatiebronnen van derden

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Moar! community concepts draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die informatiebronnen. De informatie op dergelijke websites is door Moar! community concepts niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik van links is daarom op eigen risico.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij Moar! community concepts of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Moar! community concepts. (O.a. Deen design, Jeroen Devilee en flaticon) Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Moar! community concepts.

menu

navigatiemenu: