Lanazorg

Verpleegkundige Lana zorg is een jong dynamische thuiszorg organisatie met veel ervaring binnen de thuiszorg. Het team van Lana is net zoals Moar! klein. Zij streven ernaar om kwaliteit en zorg op maat aan te bieden dat perfect aansluit op de cliënt. Door in gesprek te gaan met de cliënt en zijn sociale netwerk blijven ze continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de service.

Verpleegkundige Lana Zorg is er voor iedereen die thuiszorg nodig heeft. Hun missie is mensen met een zorgvraag zodanig te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis, in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het uitgangspunt van Lana zorg is de mens achter de zorgvrager. Lana Zorg heeft de ambitie om een cliëntgerichte zorgaanbieder te zijn die kwalitatief goede zorg biedt en die een bijdrage levert aan de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de zorg.

Bewoners