Cumulus Home

Een specifieke aanpak voor succes

Het vermogen om de nuances van een problematiek te kunnen doorgronden, zorgt voor het boven tafel krijgen van de essentie. Dit leidt tot een goede diagnosestelling en resultaatrichting en verhoogt het vertrouwen van de cliënt zowel in de hulpverlening als in de behandelaar en/of begeleider. Zij nemen de cliënt binnen zijn directe omgeving als uitgangspunt: Zij zetten het informele netwerk van de cliënt in en zoeken naar aansluiting met voorliggende algemene voorzieningen.

Cumulus Home biedt korte en langdurige activerende begeleiding en behandeltrajecten op maat. Direct, dichtbij, doeltreffend en alles onder een dak zorgaanbod dat toegesneden is op de persoonlijke hulpvraag. Naast de reguliere zorgverlening beschikt Cumulus Home over een brede focus met expertise op het gebied van migratie en cultuursensitiviteit.

Bewoners