Burn-out binnen uw organisatie?

Een burn-out kost u als ondernemer gemiddeld 60.000,- per werknemer. Wist u dat?

Zit u als ondernemer in uw maag met een werknemer die langere tijd uit de running is door burn-out en lopen hierdoor de kosten de spuigaten uit? In essentie gaat het vaak om het doorbreken van bestaande gedachten en patronen bij werknemers die een burn-out hebben. En dus is het noodzakelijk dat er echte aandacht wordt besteedt aan het verhaal van werknemer en werkgever.

Het is mijn overtuiging dat re-integratie sneller kan.

  • Heeft u het idee dat het contact via de arbodienst en hulpverlening te stroperig verloopt en dat er te veel bureaucratie heerst waardoor de doorlooptijd wordt verlengd?
  • Heeft u het idee dat oprechte aandacht tekort schiet binnen de bestaande hulpverlening?
  • Heeft u al aan andere oplossing gedacht en gewerkt zonder het gewenste resultaat en;
  • Bent u benieuwd of de medewerker wel op zijn of haar plaats zit waarbij integriteit voor beide partijen natuurlijk voorop staat?

Burn-out staat bekend als een 'werkziekte', maar het kan net zo goed zijn dat privé-problemen de energievreter is of een combinatie van beiden.

Behandeling burn-out en depressie

Missie

Het is mijn missie om mensen met burn-out snel te laten re-integreren in het arbeidsproces zodat voor de werknemer duidelijk wordt wat de wensen zijn om zich prettig te voelen op zijn of haar werkplek en voor de werkgever een kostenbesparing wordt gerealiseerd.

Bewoners