GGMD

Mensen hebben soms problemen die ze zelf niet kunnen oplossen. Goed advies of ondersteuning kan dan helpen. GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening van GGMD is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen:

  • De medewerkers van GGMD weten hoe het is om doof of slechthorend te zijn. Sommige medewerkers zijn zelf doof of slechthorend. Anderen kunnen zich door hun werk goed voorstellen hoe dat is.
  • De medewerkers van GGMD kunnen met u communiceren. Zij spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in.
  • GGMD kent de dovencultuur.

Voor medische en audiologische vragen werkt GGMD samen met andere specialisten zoals KNO-artsen en audiologen.

Bewoners