Nijman & Dulder

"Nijman & Dulder Beschermingsbewind is een jong kantoor gespecialiseerd in beschermingsbewind en budgetbeheer. Beschermingsbewind is mogelijk in de vorm van curatele, bewindvoering en mentorschap via rechterlijke benoeming. Zij bieden financiële ondersteuning en begeleiding aan meerderjarige personen die lichamelijk en/of geestelijk (tijdelijk) niet in staat zijn om hun financiële belangen zelfstandig te behartigen."

www.nd-beschermingsbewind.nl

Bewoners